Welkom op mijn website!

Ik schrijf en spreek graag over spiritualiteit, geloof en de menselijke zoektocht naar God. In het christelijke verhaal komt voor mij alles samen: de eenwording van God en mens in de incarnatie en zelfgave van Jezus Christus, de hoop op een wereld waarin God ‘alles in allen’ zal zijn en de liefde als het diepste doel van ons bestaan. Om dit verhaal zo goed mogelijk te begrijpen én uit te leven, put ik inspiratie uit de wijsheid en inzichten van de breed-christelijke traditie. Dat doe ik zelf onder andere door goede boeken te lezen, naar podcasts te luisteren en vooral door steeds in gesprek te blijven: met God, anderen en mezelf.

Hiernaast zie je de drie pijlers waar ik in mijn leven en onderwijs steeds op terugval: contemplatieve ritmes, charismatische openheid en een op Christus gerichte focus. Hiermee probeer ik zowel de continuïteit te zoeken met de wortels van de christelijke traditie als de onbevangenheid te houden die past bij een geloof dat in beweging blijft.

‘De glorie van God is een mens die ten volle leeft’ – Ireneüs van Lyon

Media

Hieronder vind je mijn gedachten in de vorm van blogs en een podcast

Over geloof

Geloof is vooral van betekenis wanneer het mensen diepgaand verandert in hun levensoriëntatie, in hun geleefde relatie tot de wereld. In geloof als vertrouwen (faith) ligt de wondere wereld van de intuïtie, het verlangen en het handelen besloten. Daarom is deze vorm van geloof meer waard dan geloof als overtuiging (belief), die zich beperkt tot het rationele domein. In het licht van dit onderscheid kunnen we tegelijk ook voorzichtig spreken van het geloof van de ongelovigen, de “anonieme christenen” (Karl Rahner), in wie Christus verborgen aanwezig is – in hun hoop, verlangen en liefde. Hun geloof is ‘sprakeloos’ maar niet inhoudsloos, het kan “een nederig zwijgen zijn tegenover het Mysterie” (Tomáš Halík). Alleen de Heilige Geest is in staat het hart van een mens te peilen, waar “diepte roept tot diepte”, zelfs – of misschien wel vooral – in de afwezigheid van woorden. 

Podcast

Samen met vriend Marc van der Meulen maak ik voor het platform Open Geloven een tweewekelijkse podcast over thema’s die gelovigen bezighouden; vaak net een spade dieper, vanuit een interdisciplinaire benadering.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken, dan hoor ik dat graag. Vul het contactformulier in door op de button hieronder te klikken.