Welkom op mijn website

Ik schrijf graag over spiritualiteit, religie en de menselijke zoektocht naar God. Daarbij laat ik me vooral inspireren door het licht dat de christelijke traditie op deze universele zoektocht werpt. Mijn geloof in Christus is geen fanatiek en fundamentalistisch ‘zeker weten’, maar laat zich beter vergelijken met een doorgaande pelgrimstocht. Dat was voorheen wel anders. Ik dacht precies te kunnen vertellen ‘hoe het zat’ en ‘hoe het werkte’. Dus deed ik dat ook… ten koste van de open dialoog. Nu laat ik meer ruimte voor mysterie en nuance, precies zoals de christelijke traditie van oudsher altijd heeft gedaan. En zoek ik het gesprek.

”Het was Gods bedoeling dat ze hem al tastend zouden vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.” – Handelingen 17:27-28

Ardjan de Boo, enthousiaste spreker, tijdens een presentatie.

‘De glorie van God is een mens die ten volle leeft’ – Ireneüs van Lyon

Media

Hieronder vind je mijn gedachten in de vorm van blogs en een podcast

Over geloof

Geloof is vooral van betekenis wanneer het mensen diepgaand verandert in hun levensoriëntatie, in hun geleefde relatie tot de wereld. In geloof als vertrouwen (faith) ligt de wondere wereld van de intuïtie, het verlangen en het handelen besloten. Daarom is deze vorm van geloof meer waard dan geloof als overtuiging (belief), die zich beperkt tot het rationele domein. In het licht van het voorgaande onderscheid kunnen we tegelijk ook voorzichtig spreken van het geloof van de ongelovigen, de “anonieme christenen” (Karl Rahner), in wie Christus verborgen aanwezig is – in hun hoop, verlangen en liefde. Hun geloof is ‘sprakeloos’ maar niet inhoudsloos, het kan “een nederig zwijgen zijn tegenover het Mysterie” (Tomáš Halík). Alleen de Heilige Geest is in staat het hart van een mens te peilen, waar “diepte roept tot diepte”, zelfs – of misschien wel vooral – in de afwezigheid van woorden. 

Podcast

Samen met vriend Marc van der Meulen maak ik voor het platform Open Geloven een tweewekelijkse podcast over thema’s die gelovigen bezighouden; vaak net een spade dieper, vanuit een interdisciplinaire benadering.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of verzoeken, dan hoor ik dat graag. Vul het contactformulier in door op de button hieronder te klikken.